Varstvo osebnih podatkov

Lastnik in upravljalec spletnega mesta https://www.beep.institute
Uradno ime podjetja:  Beep institute d.o.o.
Sedež podjetja: Finžgarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana 
Zakoniti zastopnik: Maja Fesel Kamenik
Spletna stran: https://www.beep.institute
Email: info@beep.institute

 

  1. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave

  Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami, tržnega obveščanja prek elektronske pošte in pospeševanja prodaje. Ob poslanih elektronskih sporočilih si zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil zabeležene podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

  Za namene ohranjevanja stika s strankami, tržnega obveščanja prek elektronske pošte in pospeševanja prodaje hranimo naslednje podatke:

  • naslov elektronske pošte,
  • ime,
  • priimek,
  • telefonska številka
  • naziv podjetja

  Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.

  1. Iznos

  Zbrani osebni podatki se hranijo na območju Republike Slovenije ter jih v nobenem primeru ne iznašamo v druge države.

  1. Obdobje hrambe

  Do preklica soglasja za hranjene in obdelavo podatkov, hranimo zbrane osebne podatke posameznikov. V primeru, da pride do preklica soglasja posameznika, njegove osebne podatke nemudoma trajno izbrišemo.

  V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma trajno izbrisali.

  Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 12 mesecev od pošiljanja sporočila.

  1. Kako varujemo zbrane osebne podatke

  Vedno posredujemo zgolj vsebine in informacije, nikoli pa ne zahtevamo številke kreditnih kartic ali drugih podatkov, ki bi lahko bili zlorabljeni s strani spletnih kriminalcev. Spletna stran https://beep.institute gostuje na varnem spletnem strežniku pri preverjenem ponudniku spletnih storitev. Spletna stran je redno posodabljana z naše strani. S strani ponudnika spletnih storitev je spletna stran podvžena rednim varnostnim pregledom in zaščitam.

  Zbrane osebne podatke uporabljamo izključno za zgoraj navedene namene lastnega trženja, obveščanja uporabnikov. Podatkov ne posredujemo tretjim osebam, razen partnerjem, ki nam pomagajo vzdrževati spletno stran, in ki so zavezani varovati osebne podatke pod istimi pogoji kot to velja za Beep institute d.o.o.

  V izjemnih primerih lahko vaše osebne podatke, v skladu z zakonom, posredujemo državnim in varnostnim organom, v kolikor bi ti podali uradno zahtevo za posredovanje osebnih podatkov.

  1. Pravice posameznika

  Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva sledeče:

  • vpogled,
  • popravek,
  • popoln izbris,
  • prenos drugemu ponudniku sorodnih storitev,
  • prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.

  Zahteva se pošlje preko e maila info@beep.institute s pripisom "ODJAVA ! - prenehanje uporabe osebnih podatkov" ali pisno po pošti na sedež podjetja.

  V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v temu dokumentu.

  Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu - Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji:
  Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

  Ekipa https://talkandsounds.beep.institute spoštuje vašo zasebnost in v skladu z zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, Ur. l. RS št. 86/04 in GDPR), zato na spletni strani https://beep.institute izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki.

  Za vsa dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v podjetju Beep institute d.o.o. nam lahko pišete na info@beep.institute.