Naša zgodba

Cool Timeline

2015
1 januarja

Projekt, ki bi pomagal organizacijam pri izzivih vodenja ljudi.

Projekt, ki bi pomagal organizacijam pri izzivih vodenja ljudi.

Pobudnica ideje je bila leta 2015 podjetnica Maja Fesel Kamenik, doktorica znanosti iz področja psihologije in takrat solastnica podjetij PLANET GV d.o.o. in HRM d.o.o. V želji po prenovi HRM revije je nastala ideja po drugačnem pristopu k vodenju ljudi (doseganje poslovnih rezultatov podjetij preko boljšega opolnomočenja zaposlenih). Prvotni namen je bil spodbujanje sodobnih HR pristopov, prenova revije in vzpostavitev portala.

19 januarja

Izid prve številke revije Beep

Izid prve številke revije Beep

Izšla je prva številka Beep revije (STROKOVNA REVIJA ZA PODROČJE RAZVOJA ORGANIZACIJ IN VODENJA LJUDI PRI DELU), uspešno je bila izvedena tudi prva Beep konferenca. Zaradi lastniške razveze med HRM d.o.o. in Planet GV d.o.o. je bila takrat ideja začasno ustavljena, ekipa pa se je žal razpršila vsak na svoje področje delovanja.

2019
18 januarja

Fokus na razvoj človeškega potenciala.

Fokus na razvoj človeškega potenciala.

Leta 2019 je ideja Beep-a ponovno oživela v sodelovanju med Majo Fesel Kamenik in Nejko Grabnar, ki sta združili več kot 15-letna znanja in izkušnje s področja psihologije, kadrovskega managementa, marketinga, komunikacije in vodenja z namenom ponuditi nov pogled in nov pristop k vodenju ljudi, zagotavljanju spodbudnih delovnih okolij in k razvoju človeka nasploh.

Obuditev Beep-a se je začela kot projekt, ki bo organizacijam pomagal pri učinkovitemu upravljanju s potencialom zaposlenih in izzivih, s katerimi se srečujejo pri vodenju ljudi.

2020
1 januarja

Beep Institute postane podjetje.

Beep Institute postane podjetje.

V obdobju od ponovne obuditve ideje in do danes smo z ekipo uspešno izpeljali več dogodkov, katerih cilj je bil raziskovanje potrebe po naslavljanju tematik upravljanja s potencialom in oblikovanje poslovne skupnosti, katere člani se zavedamo pomembnosti človeškega potenciala. Odzivi vodij, podjetnikov in HR strokovnjakov so potrdili, da je potreba po razvoju orodij na področju upravljanja potenciala zaposlenih velika.
V začetku leta 2020 (20. februarja) je bilo tako ustanovljeno podjetje Beep Institute d.o.o. s fokusom, kako bi lahko vzpodbudili radovednost, željo po rasti in potencial ljudi na delovnem mestu in hkrati opozorili na pomanjkanje teh tem v strokovnih krogih.

21 oktobra

Spodbuda za zagon inovativnih podjetij.

Spodbuda za zagon inovativnih podjetij.

Podjetje Beep Institute d.o.o. je za projekt izdelave platforme za razvoj človeškega potenciala na javnem razpisu Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2020 (P2 2020) uspešno pridobilo sofinanciranje. Cilj operacije je celovito in sistematično pristopiti k iskanju trajnostnih rešitev za razvoj potenciala zaposlenih. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si.