Izpolnitev vprašalnika in osebni intervju ključnih akterjev v podjetju.

Izmerili bomo kako dobro ključni akterji v organizacijah (ponavadi so to HR, vodje in top managment oz. bomo le-te identificirali skupaj z vami) odkrivajo, razvijajo in upravljajo potencial zaposlenih. To niso le prakse vodenja ali talent managmenta., temveč tudi področja kot so odnos, motivacija, sposobnosti, fleksibilnost delovnega okolja, transparentnost in komunikacija.

Vprašalnik

Vprašalnik smo razvili na Beep Institute in obsega 20 trditev. Izpolnjevanje vprašalnika traja približno 10 minut in je dostopen na spletu ali app-u. Za dostop do vprašalnika boste prejeli geslo in bo na voljo 5 delovnih dni.

Intervju

Po izpolnitvi vprašalnika bomo opravili še osebni intervju s ključnimi akterji v vaši organizaciji, ki traja približno 15 minut na osebo.

Število sodelujočih pri izpolnjevanju vprašalnka

  • Mikro in mala podjetja / organizacije: (1-50 zaposlenih): 80% vseh zaposlenih
  • Srednje velika podjetja / organizacije (51 – 250 zaposlenih): 40% vseh zaposlenih
  • Velika podjetja / organizacija (251 in več zaposlenih): 10% zaposlenih

Na podlagi izvedenih meritev pridobite pogljobljeno poročilo v roku 10 dni po zaključenem merjenju. Poročilo prikaže trenutno stanje v otganizaciji ter primerjavo v panogi.

PAKETI - CENA

 

V kolikor ste dosegli vsaj indeks ?

lahko po analizi pridobite BEEP CERTIFIKAT, ki velja 2 leti.

En certifikat, več Kolibri priznanj ali obratno?