Spodbujanje potenciala zaposlenih vodi k odličnosti poslovanja podjetij.

Beep Institute je startup podjetje, ki razvija platformo za razvoj človeškega potenciala.

S celovitim pristopom k upravljanju s človeškimi viri stremimo k razvoju trajnostnih rešitev tako za organizacije kot tudi posameznike. Gradimo novo poslovno skupnost HR strokovnjakov, svetovalcev, vodij in vseh proaktivnih posameznikov, ki si želijo osebnostne rasti ter stremijo k temu, da postanejo najboljša različica samega sebe. 

Model optimalnega delovnega okolja predvideva:

  • vzpostavitev agilnih HR sistemov, ki ustvarjajo priložnosti za vse, 
  • celostno obravnavo posameznika, kar pripomore k dobremu splošnemu počutju, 
  • individualiziran pristop, ki spodbuja miselni razvoj posameznika, 
  • pomenljivo delo, ki povečuje potencial zaposlenega. 

Naš temeljni koncept Beep model človeškega potenciala© poudarja tri ključne vidike za razvoj človeškega potenciala: mišljenje (MINDSET), dobro počutje (WELLBEING) in priložnosti (OPPORTUNITIES). 

 

Naš fokus je zagotavljanje sistematičnih in celostnih storitev za spodbujanje človeškega potenciala v delovnih okoljih:  

BEEP Index

Presoja in ocena podjetij
na področju razvoja
potenciala zaposlenih

 

 

 

BEEP Certificate

Presoja ponudnikov
HR vsebin

BEEP Talk & Sounds

Koncept poslovno-izobraževalnih
dogodkov za ustvarjanje nove
skupnosti HR strokovnjakov in vodij

BEEP Boost

Digitalna platforma za
izmenjavo vsebin na temo
človeškega potenciala