Spodbuda za zagon inovativnih podjetij.

Podjetje Beep Institute d.o.o. je za projekt izdelave platforme za razvoj človeškega potenciala na javnem razpisu Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2020 (P2 2020) uspešno pridobilo sofinanciranje. Cilj operacije je celovito in sistematično pristopiti k iskanju trajnostnih rešitev za razvoj potenciala zaposlenih. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si.