Projekt, ki bi pomagal organizacijam pri izzivih vodenja ljudi.

Pobudnica ideje je bila leta 2015 podjetnica Maja Fesel Kamenik, doktorica znanosti iz področja psihologije in takrat solastnica podjetij PLANET GV d.o.o. in HRM d.o.o. V želji po prenovi HRM revije je nastala ideja po drugačnem pristopu k vodenju ljudi (doseganje poslovnih rezultatov podjetij preko boljšega opolnomočenja zaposlenih). Prvotni namen je bil spodbujanje sodobnih HR pristopov, prenova revije in vzpostavitev portala.