Beep Institute postane podjetje.

V obdobju od ponovne obuditve ideje in do danes smo z ekipo uspešno izpeljali več dogodkov, katerih cilj je bil raziskovanje potrebe po naslavljanju tematik upravljanja s potencialom in oblikovanje poslovne skupnosti, katere člani se zavedamo pomembnosti človeškega potenciala. Odzivi vodij, podjetnikov in HR strokovnjakov so potrdili, da je potreba po razvoju orodij na področju upravljanja potenciala zaposlenih velika.
V začetku leta 2020 (20. februarja) je bilo tako ustanovljeno podjetje Beep Institute d.o.o. s fokusom, kako bi lahko vzpodbudili radovednost, željo po rasti in potencial ljudi na delovnem mestu in hkrati opozorili na pomanjkanje teh tem v strokovnih krogih.