Spodbuda za zagon inovativnih podjetij.

Podjetje Beep Institute d.o.o. je za projekt izdelave platforme za razvoj človeškega potenciala na javnem razpisu Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2020 (P2 2020) uspešno pridobilo sofinanciranje. Cilj operacije je celovito in sistematično pristopiti k iskanju trajnostnih rešitev…

Beep Institute postane podjetje.

V obdobju od ponovne obuditve ideje in do danes smo z ekipo uspešno izpeljali več dogodkov, katerih cilj je bil raziskovanje potrebe po naslavljanju tematik upravljanja s potencialom in oblikovanje poslovne skupnosti, katere člani se zavedamo pomembnosti človeškega potenciala. Odzivi…

Fokus na razvoj človeškega potenciala.

Leta 2019 je ideja Beep-a ponovno oživela v sodelovanju med Majo Fesel Kamenik in Nejko Grabnar, ki sta združili več kot 15-letna znanja in izkušnje s področja psihologije, kadrovskega managementa, marketinga, komunikacije in vodenja z namenom ponuditi nov pogled in…

Izid prve številke revije Beep

Izšla je prva številka Beep revije (STROKOVNA REVIJA ZA PODROČJE RAZVOJA ORGANIZACIJ IN VODENJA LJUDI PRI DELU), uspešno je bila izvedena tudi prva Beep konferenca. Zaradi lastniške razveze med HRM d.o.o. in Planet GV d.o.o. je bila takrat ideja začasno…

Projekt, ki bi pomagal organizacijam pri izzivih vodenja ljudi.

Pobudnica ideje je bila leta 2015 podjetnica Maja Fesel Kamenik, doktorica znanosti iz področja psihologije in takrat solastnica podjetij PLANET GV d.o.o. in HRM d.o.o. V želji po prenovi HRM revije je nastala ideja po drugačnem pristopu k vodenju ljudi…