Trajnostni razvoj ljudi postaja vse pomembnejši za poslovanje organizacij, psihološko blagostanje ljudi in dolgoročni uspeh družbe.

Človeški potencial je sposobnost posameznika, da se razvija, izpopolnjuje in je uspešen v okolju, v katerem deluje.

Trajnostno usmerjena delovna okolja uresničujejo potencial zaposlenih in posledično potencial organizacij. 

Beep Institute je startup podjetje, ki razvija platformo za razvoj človeškega potenciala.

S celovitim pristopom k razvoju ljudi stremimo k trajnostnim rešitvam tako za organizacije kot tudi posameznike.

Ključno vlogo pri vpeljavi trajnostnih praks v organizacije imajo vodje in HR strokovnjaki kot tudi ponudniki izobraževalnih, razvojnih in svetovalnih vsebin. V Beep Institutu v ta namen gradimo novo poslovno skupnost v razvoj usmerjenih organizacij in posameznikov, ki si želijo osebnostne rasti ter stremijo k temu, da postanejo najboljše različice sebe.

Kako uresničevati človeški potencial?

Naš temeljni koncept, Beepov model človeškega potenciala©, poudarja tri ključne dejavnike za razvoj človeškega potenciala: razvojno usmerjen način mišljenja (MINDSET), skrb za zdravje in splošno dobro počutje (WELLBEING) kot tudi ustrezni pogoji in priložnosti v okolju (OPPORTUNITIES).

Kako zagotavljati trajnostna delovna okolja?

Organizacije, ki vzpostavljajo trajnostna delovna okolja, sistematično identificirajo, razvijajo in uresničujejo potencial zaposlenih in so na pravi poti k zagotavljanju dolgoročno uspešnega poslovanja.

Beep Institute spodbuja trajnostni razvoj ljudi skozi dogodke (Beep Talk & Sounds) in ustvarjanje skupnosti na področju trajnostnega razvoja zaposlenih (Beep Club).