Razvoj potenciala zaposlenih je pomemben za uspeh organizacij.

Ključno vlogo pri razvoju potenciala zaposlenih imajo vodje in HR strokovnjaki.

Verjamemo, da delovno okolje pomembno prispeva k razvoju posameznika.

SPODBUJAMO POTENCIAL

Odlične organizacije sistematično identificirajo, razvijajo in uresničujejo potencial zaposlenih.

KAKO RAZUMEMO POTENCIAL?

Potencial razumemo kot sposobnost posameznika, da se razvija, dosega boljše rezultate in je uspešen v okolju, v katerem deluje.

Verjamemo, da je za razvoj potenciala pomembno, da okolje posamezniku nudi ustrezne pogoje in priložnosti.

Organizacije, ki imajo vpeljane ustrezne HR sisteme ter razvite prakse vodenja ljudi, so na pravi poti k doseganju razvoja potenciala zaposlenih.

 

 Kako lahko z analizo in presojo HR praks identificirate,
ali ste na pravi poti?


Pridobite Beep Certifikat.